𝐃𝐎𝐑𝐄𝐋𝐂𝐎 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐛𝐲 𝐏𝟎.𝟖𝟐𝟗𝟑/𝐤𝐖𝐡
The DORELCO overall power rate continues to decrease for the month of August 2023 vs. July 2023.
𝐏𝐡𝐩 𝟏𝟑.𝟕𝟕𝟔𝟐/ 𝐤𝐰𝐡𝐫 last 𝐉𝐮𝐥𝐲 to 𝐏𝐡𝐩 𝟏𝟐.𝟗𝟒𝟔𝟗 this 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑.
The 𝐏𝟎.𝟖𝟐𝟗𝟑/kWh rate reduction is attributed in the decrease of Transmission charge.
DORELCO as the distribution utility remains 𝐍𝐎 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐀𝐒𝐄 since year 2010.

Residential Power Rate for July 2023

Dapat🤸‍♀️ masaya🤸‍♀️ ang 🤸‍♀️ beshy 🤸‍♀️ ko , kasi🤸‍♀️ bumaba 🤸‍♀️ ang 🤸‍♀️ presyo 🤸‍♀️ ng 🤸‍♀️ kuryente 🤸‍♀️ niyo”
Patuloy ang pagbaba ng kabuuang presyo ng kuryente ng DORELCO para sa buwan ng Hulyo kumpara sa nakaraang buwan.
Mula Php 14.1862 noong Hunyo 2023 to Php 13.7762/ kwhr para sa buwan ng Hulyo 2023.
Ang 0.4100 per kilowatt-hour na bawas sa kabuuang presyo ay sanhi ng pagbaba ng Generation at Transmission charges.
Ang DORELCO bilang isang distribution utility kailanman ay hinid pa nag iincrease ng distribution charge simula pa noong taong 2010.